Giải pháp

  • Tiếp thị thương hiệu.

  • Tăng trưởng người dùng.

  • Cung cấp chương trình liên kết bán Box/NFT.

  • Công cụ, giải pháp và kiếm tiền từ Guild.

  • Cung cấp công việc kiếm tiền trong lĩnh vực Blockchain.

  • Sở hữu tài sản trong thế giới phi tập trung.

Đối Tác của chúng tôi

Về chúng tôi

Metawork là một nền tảng công nghệ Blockchain với đội ngũ nhân sự có hơn 11 năm phát triển các nền tảng phân phối, thương mại điện tử, thanh toán, kết nối KOLS và hiện nay là công nghệ Blockchain.

Metawork giúp các doanh nghiệp/dự án Blockchain (Advertiser) kết nối hợp tác với các đối tác có kênh truyền thông và phân phối (Publisher) để quảng bá sản phẩm, dịch vụ thu hút người dùng trên toàn cầu.

Đội ngũ chúng tôi

Cố Vấn

Advisor

Working Process